Etik ve ahlaki değerler, sosyal hayatımızın her alanında olduğu gibi firmaların hayatında da aynı önemi alır.

Danolla Gıda İç ve Dış Tic. Şirketin etik, ahlaki ve temel değerlerini kısa vadelerle tanımlayarak bu değerlerin tüm paydaşlar tarafından bilinmesini ve uygulanmasını sağlayacak altyapıyı sağlar;

1) Toplum menfaatlerini kendi menfaatleri ve şirketin menfaatleri önünde tutmak,

2) Kendilerini parasal anlamda başkalarına bağımlı kılacak ilişkilere girmemek,

3) Tarafsız olmak,

4) Sorumlu olmak,

5) Şeffaf olmak,

6) Açık ve dürüst olmak,

7) Davranışlarla çevreye örnek olun.

Yöneticilerimizin ve Tüm Çalışanlarımızın Etik Duygularının Nasıl Olup Gelişmesini İstiyoruz?

Dürüst,

İnsana ve insan haklarına saygılı,

Sabırlı ve anlayışlı,

Duyarlı ve hoşgörülü,

Adil ve eşit davranmak,

İyi ayarlanmış ve paylaşımcı,

Dost canlısı ve güvenilir,

Şeffaf ve hesap verebilir,

Çalışkan ve cesur,

Kamu yararını gözetmek,

Hayatı kolaylaştırmaya çalışmak, hizmet kalitesini artırmak,

Örnek teşkil edecek, hukuka ve kurallara uygun,

Mesleki ve bilimsel sorumluluk sahibi,

Kaçak işlerle ilgisi olmayan,

Görevlerini yerine getirirken dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrımlarından etkilenmez,

Yetki ve sorumluluğu yerinde ve doğru kullanmak,

İşini haklı ve sevgiyle yapan, işini benimseyen,

Kendini geliştirmeye çalışır,

Şikayetleri ve tavsiyeleri dinlemek, başkalarını önemsemek,

Sözlerini tutar,

İş için ayrılan şirket tesislerini kendi kişisel çıkarına kullanmamak.

Etik Kurallarımız:

Kanun, yönetmelik ve ilgili yönetmeliklere uymak; Yasal yükümlülükleri zamanında yerine getirmek,

Müşterilere sunulan ürün ve hizmetler için yapılan sözleşme ve sözleşmelere uymak,

Şirketimizin güvenini ve itibarını zedeleyen davranışlardan kaçınmak,

Rakiplerle veya diğer kuruluşlarla ticaret özgürlüğünü kısıtlayan anlaşmalara girmemek,

Başka kişi ve kuruluşlara ait patent, telif hakkı vb. Onaylanmamış mülkiyet haklarını kullanmamak,

Şirket kaynaklarını kullanmada ekonomik olmak,

Çalışmalarımızdaki hata oranını düşürmek, verimliliği artırmak,

Kişi ve kuruluşlardan hediye veya teşvik kabul etmemek,

Çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza tarafsız, adil, eşit davranmak, ayrımcılık yapmamak, hak ve özgürlüklere saygılı olmak,

Gerçekçi olmayan ifadelerden kaçınmak için,

Yönetimin yazılı ve sözlü talimatlarına uymak,

Sorumluluk ve sorumluluk açısından her zaman hesap verebilir ve denetlenebilir bir şekilde görevleri yerine getirmek,

Şirketin çıkarlarını korumak, yetkili yöneticiler tarafından görülebilen ve bilinen yasa dışı faaliyet ve eylemleri bildirmek,

Çalışanlara eşit davranmak, çalışanların sorunlarıyla ilgilenmek,

Çıkar çatışmalarını ve kişisel çıkarları önlemek için,

Çalışanların kendilerini geliştirmeleri için uygun bir ortam hazırlamak,

Çalışanlara nezaket ve saygılı davranmak,

İş ve iş hayatına ilişkin yasalara uymak,

Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,

Çalışanları etik kurallar ve performans ölçütleri hakkında bilgilendirmek,

Çevre sorunlarına duyarlı olmak, çevreye zarar vermemek için ihtiyati tedbirler almak,

Çalışanlar ve diğer paydaşlar arasında çevre bilincini artırmak için çaba sarf etmek,