İthalat İhracat

İthalat

Yabancı bir ükleden mal ve hizmet alınması işlemine denir.İthalatlar , ithal edilen mallar için ithalat ülkesinde yabancı para cinsinden ödenen ithalat türü.

İthalatlar 2 kısıma ayrılır:

 • Serbest İthalat: İthal edilen malların maliyeti yurt içinde yabancı para cinsinden ödeniyorsa , yabancı para birimiyle değil serbest ithalat olarak adlandırılır.
 • Paralel İthalat: Ürünün gerçek sahibinden daha az bir ürünü , ürünü üretme ve satma yetkisi olmayan distribütör değil, bağımsız bir ithalatçı tarafından satılmasıdır.

İhracat

Kişi ve kuruluşlarca üretilen mal ve hizmetlerin yurtdışına satılması işlemine denir.Artan ihracat , bir ülkenin büyümesi anlamına geliyor.İhracat ,sadece mal alımı yoluyla değil , aynı zamanda hizmet alımı yoluyla da gerçekleştirilmektedir.

İthalat ve İhracat yapacakların şu belgeleri sahip olmaları zorunludur:

 • Tüzel kişiler için imza sirküleri
 • Faaliyet belgesi
 • Ticaret Sicil gazetesi
 • Vergi mükellefiyet yazısı
 • Vekaletname
 • Kişilerin kimlik suretleri

Türkiyede İhracat

İhracat,birçok ülke ve o ülkedeki firmalar için önemli bir ekonomik gösterge sayılmaktadır.İhracat, kapasite kullanımını,karlılığı ve piayasaya olan güveni arttırmasının yanı sıra ticaret dengelerini ve yaşam kalitesini de iyileştirmektedir.
2000’li yılların başından itibaren büyük bir ivme yakalayan Türkiye dış ticareti her yıl kademeli olarak büyüyor.Son 17 yılda 30 milyar dolardan 157 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır.
Türkiye için ihracat;ekonomik problemleri aşabilmesi , halkın refah düzeyinin arttırılabilmesi ,dünya ticaretinde önemli bir noktaya gelebilmesi için vazgeçilmez bir olgudur.İhracata dayalı kalkınmanın bir parçası olarak , ihracatı teşvik etme ve teknik yardım programları ekonomik büyümeyi destekleyici bir araç olarak ihracatta karşılaşılan hem iç hem dış engellere hitap edecek şekilde tasarlanmıştır.

Türkiyede en çok ihracat yapan sektörler

 • Otomotiv sektörü , Hazır giyim , Kimyevi Maddeler , Çelik , Tekstil ham maddeleri , Gıda( Sert kabuklu meyveler , Bitkisel yağlar , Hayvan yemi , Un , Nişasta , Kakako-çikolata)
 • 2020 yılında en çok ihraç edilen ürünler gıda sektöründe gerçekleşti.Fındık içi , Buğday unu ve Makarna.
 • Yine 2020 yılında en az ihraç edilen ürünler Kimyevi maddeler ve otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Türkiyenin en çok ihracat yaptığı ülkeler sırası ile

 • Almanya= 15,118.910
 • Bae= 9,184.157
 • Irak= 9.054.6112
 • ABD= 8,654.268

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir